Congiunzioni e Interiezioni

 

Le congiunzioni 
 
 

Coordinative
 

 

Copulative: e, pùru, màngu
 

Disgiuntive: o
 

Avversative: ma, pirò, anzi, chjumprìestu 
 

Dichiarative: val’a ddìci
 

Conclusive: addunga, pirciò, allùra
 

Correlative: e ... e, o ... o, nì ... nì, sìja ... sìja, nun sùlu ... ma pùru
 

Subordinative
 

Dichiarative: ca, cùmi
 

Condizionali: si, a pàttu ca
 

Causali: picchì, siccòmi
 

Finali: picchì, ca
 

Concessive: sippùru, sibbéni, pi quandu, quandùnga, cu tùttu ca, pùru ca
 

Consecutive: tandu ... ca, talméndi ca, di manéra ca
 

Temporali: quànnu, cùmi, appéna chi, dòppu chi, prima chi, ndraméndi, fin’a chi, ogni bbòta chi, nnàndi chi  

Comparative: cùmi, cchjù ca, méglju ca, péggiu ca, tàndu quàndu, tandu cchjù, quàndu mìnu

Modali: cùmi, cùmi si, quéasi, di manéra ca
 
 

Interrogative indirette: si, cùmi, quànnu, picchì, quàndu
 

Avversative: quànnu, imbéci, quànnu mbéci
 

Eccettuative, esclusive, limitative: fòra ca, lèva ca, a mìnu ca, sènza chi, pi quàndu, pi quìru chi


Le interiezioni 

 

Proprie:                  ah, eh, oh, ahji, ohji, mah, ahjimé, ohjimé 

 

Improprie:              Curàggiu!, picchéatu!, gànimu!, jùstu!, cìttu!, bùonu!, prìestu!, dafòra!, evvìva!, bbàsta! 

 

Locuzioni interiettive o esclamative: Gesù Crìstu mìja!, Madònna mìja, pòvir’a mmè!, pi càritéa’ di Ddìju!, Ddìju ni scàmb’e llìbberi!


Michelangelo Pucci

 

Go to top