Interiezione

Proprie: ah, eh, oh, ahji, ohji, mah, ahjimé, ohjimé

Improprie: Curàggiu!, picchéatu!, gànimu!, jùstu!, cìttu!, bùonu!, prìestu!, dafòra!, evvìva!, bbàsta!

Locuzioni interiettive o esclamative: Gesù Crìstu mìja!, Madònna mìja, pòvir’a mmì!, pi càritéa’ di Ddìju!, Ddìju ni scàmb’e llìbberi!

Go to top