La palummèdda russa


1a. versione

'A palummella russa
m' ha muzzicatu a' ru mussu.
'A palummella russa
m' ha muzzicatu a' ru mussu.
Ed ohine',si mi vu' bene
E ru mussu nun mi lu tuccare,
mannaia all' aria di mammata'.
Ed ohine',si mi vu' bene 
E ru mussu nun mi lu toccare,
mannaia all' aria di mammata.

'A palummella janca
m'ha muzzicatu a 'ra gamma.
'A palummella janca
m'ha muzzicatu a 'ra gamma.
Ed ohine',si mi vu' bene
e ra gamma nun mi la tuccare
mannaia all'aria di màmmata'.
Ed ohine',si mi vu'bene
e ra gamma nun mi la tuccare
mannaia all'aria di màmmata'.

'A palummella d'oru
m'ha muzzicatu a ru' core.
'A palummella d' oru
m'ha muzzicatu a ru' core.
Ed ohine',si mi vu' bene
e ru core nun mi lu tuccare
mannaia all' aria di màmmata'.
Ed ohine',si mi vu bene
e ru core nun mi lu tuccare
mannaia all' aria di màmmata'.2a. versione (Nada a Cosenza)

La palummèdda russa
m’ ha mmuzzicat’ a lu mussu,
la palummèdda russa
m’ ha mmuzzicat’ a lu mussu.
Ojilì ojilà, se me voji bbène
e lu mussu nu’ mme lu tuccàre
mannàjia a l’anim' e màmmeta.
Ojilì ojilà, se me voji bbène
e lu mussu nu’ mme lu tuccàre
mannàjia a l’anim' e màmmeta.
 
La palummèdda janca
m’ ha mmuzzicat’ a la gamma,
la palummèdda janca
m’ ha mmuzzicat’ a la gamma.
Ojilì ojilà, se me voji bbène
e la gamma nu’ mme la tuccàre
mannàjia a l’anim' e màmmeta.
Ojilì ojilà, se me voji bbène
e la gamma nu’ mme la tuccàre
mannàjia a l’anim' e màmmeta.
 
La palummèdda viola
m’ ha mmuzzicat’ a la gola,
la palummèdda viola
m’ ha mmuzzicat’ a la gola
.
Ojilì ojilà, se me voji bbène
e la gola nu’ mme la tuccàre
mannàjia a l’anim' e màmmeta.
Ojilì ojilà, se me voji bbène
e la gola nu’ mme la tuccàre
mannàjia a l’anim' e màmmeta.
 
La palummèdda pazza
m’ha mmuzzicat’ a lu vràzzu,
la palummèdda pazza
m’ha mmuzzicat’ a lu vràzzu.
Ojilì ojilà, se me voji bbène
e lu vrazzu nu mme lu tuccare
mannàjia a l’anim' e màmmeta.
Ojilì ojilà, si mi voji bbène
e lu vrazzu nu mme lu tuccare
mannàjia a l’anim' e màmmeta.
 
La palummèdda d’oru
m’ha mmuzzicat’ annu cori,
la palummèdda d’oru
m’ha mmuzzicat’ annu cori.
Ojilì ojilà, si me voji bbène
e lu cori nu’ mme lu tuccàre
mannàjia a l'anim' e màmmeta.
Ojilì ojilà, si me voji bbène
e lu cori nu’ mme lu tuccàre
mannàjia a l'anim' e màmmeta.

Ascolta questa versione di Nada,
Click sul seguente Url:
http://www.youtube.com/watch?v=qpYo5sU-Bq8

3a. versione (ampliata)

La palummèdda rùssa  
m’è mmuzzichàt’ annu mùssu,
la palummèdda rùssa
m’è mmuzzicàt’ annu mùssu.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e lu mùssu nu’ mmi ru tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e lu mùssu nu’ mmi ru tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.
 
La palummèdda viòla
m’è mmuzzicàt’ anna gòla,
la palummèdda viòla
m’è mmuzzicàt’ anna gòla.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e la gòla nu’ mmi ra tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e la gòla nu’ mmi ra tuccàdi
mannàja a l’aria di màmmita.

La palummèdda pàzza
m’è mmuzzicàt’ anni vràzza,
la palummèdda pàzza
m’è mmuzzicàt’ anni vràzza.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e li vràzza nu’ mmi ri tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e li vràzza nu’ mmi ri tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.

La palummèdda mànza
m’è mmuzzicàt’ a la pànza,
la palummèdda mànza
m’è mmuzzicàt’ a la pànza.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e la pànza nu’ mmi ra tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e la pànza nu’ mmi ra tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.

La palummèdda jànga
m’è mmuzzicàt’ a lu fiàngu,
La palummèdda jànga
m’è mmuzzicàt’ a lu fiàngu
.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e lu fiàngu nu’ mmi ru tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e lu fiàngu nu’ mmi ru tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.

La palummèdda mòssa
m’è mmuzzicàt’ a la còssa,
La palummèdda mòssa
m’è mmuzzicàt’ a la còssa
.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e la còssa nu’ mmi ra tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e la còssa nu’ mmi ra tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.

La palummèdda sdràmma
m’è mmuzzicàt’ a la gàmma,
la palummèdda sdràmma
m’è mmuzzichéat’ a la gàmma.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e la gàmma nu’ mmi ra tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e la gàmma nu’ mmi ra tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.
 
La palummèdda d’oru
m’è mmuzzicàt’ annu còri,
la palummèdda d’oru
m’è mmuzzicàt’ annu còri.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e lu cori nu’ mmi ru tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.
Ohinì ohinè, si mi voji bbèni
e lu cori nu’ mmi ru tuccàdi
mannàjia a l’aria di màmmita.
 
 
(dal folklore calabrese)
 
Michelangelo Pucci
Go to top